Magyar Repüléstörténeti Társaság
Hungarian Aviation Historical Society


Bejelentkezés

Célkitűzéseink


Társaságunk célja, hogy szervezeti keretet nyújtson az egyetemes repüléstörténet, ezen belül a magyar katonai és polgári repülés történetét aktívan tanulmányozók számára, különös tekintettel a légi közlekedési vállalatok üzemtörténete, valamint repülőipari szervezetek, intézmények és a hadsereg légi egységeinek története iránt.

Keressük a lehetőséget a hazai repüléstörténeti anyagok felkutatására, összegyűjtésére rendszerezésére, a nemzeti repüléstörténeti értékek, hagyományok megmentésére és közkincsé tételére.

Elősegítjük a gyűjteményi és a magángyűjtői tevékenységet, a repüléstörténeti ismeretek gyarapítását és támogatjuk az üzemtörténeti tudományt.

Együttműködünk hasonló célú szervezetekkel, múzeumi intézményekkel, a közgyűjtemények gyarapítása, a repüléstörténet egységes céljainak megvalósítása érdekében, emellett kapcsolatot tartunk fenn külföldi hasonló célú gyűjtőkkel és szervezetekkel.

Céljaink megvalósítása érdekében kiadványokat jelentetünk meg, nyomdai és multimédia kiadványokat adunk ki, előadásokat tartunk és alapítványokat hozunk létre, továbbáa kiemelkedő szakmai és társadalmi munkák elismerésére díjakat alapítunk, pályázatokat hirdetünk meg.