Magyar Repüléstörténeti Társaság
Hungarian Aviation Historical Society


Bejelentkezés

Kezdőlap


A weblap margójára

Az elmúlt évek technikai fejlődésével Társaságunknak is lépést kell tartania.

Ezért tavasszal megújuló weboldallal fogunk jelentkezni.

Olvasóinkat arra kérjük, hogy ötleteiket, javaslataikat, igényeiket írják meg nekünk

Küldjenek képeket megújuló honlapunkhoz.

Köszönök minden támogatást és aktív részvételt mely az átformálás folyamatát elősegíti.

 

 

VÁLTOZÁSOK

A Magyar Repüléstörténeti Társaság változásbejegyzési ügyében a Fővárosi Törvényszék

2019. február 01.-vel az alábbiakról rendelkezett.

V É G Z É S:

A bíróság a 01-02-0005457. törvényszéki nyilvántartási szám alatt bejegyzett fenti szervezet nyilvántartott adatainak változtatását rendeli el az alábbiak szerint:

Az új képviselő:

Neve: Bakos Attila.

Tisztsége: Elnök.

Megbízás időtartama: 5 év

Az alapszabály módosításának időpontja: 2018. november 14.”

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Elnöki köszöntő

”Az olyan lény, amely szabadon szállhat az égen, boldoggá tesz azt is, aki nézi”

Kedves Barátaim!

Engedjétek meg, hogy az első szó a köszöneté legyen!

Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik elnökké választásomat támogatták. Törekvéseim legnagyobb eredményének tekintem ezt a tisztséget.

Köszönöm a sok segítséget, a bíztatást és legfőképpen a bizalmat, amellyel megtiszteltetek.

Őszintén gratulálok vezetőtársaimnak, akik részt vállalnak mellettem az új feladatok és az átformálás folyamatában.

Bár a megújulást inkább úgy értem, hogy vissza kell térni Társaságunk eredeti elveihez, szellemiségéhez, mert úgy vélem, hogy az utóbbi időben ez a szemlélet kezdett elveszni.

A Magyar Repüléstörténeti Társaság tagságát eddig is elsősorban a repülés szeretete a repülés iránti örök lelkesedés tartotta össze.

Én szeretném, ha a jövőben ez kiegészülne a nyílt őszinte összetartással és egymás megbecsülésével.

Soha meg nem sértve és mindig szem előtt tartva azoknak az értékeknek a megőrzését melyeket elődeink hosszú sora hagyott ránk.

Mert ez mindannyiunk felelőssége!

Felelősségünk az is, hogy minél szélesebb körben terjesszük a repülés szépségét, minél több fiatalt nyerjünk meg ügyünknek.

Tanítsuk, neveljük Őket és adjuk át tapasztalatainkat a jövő nemzedékének.

Ehhez a munkához kívánok valamennyiünknek erőt, kitartást és jó egészséget.

Bakos Attila               

Magyar Repüléstörténeti Társaság

Elnöke                    

____________________________________________________________________________________________________________________________________

      

RENDELKEZZ ADÓ 1 SZÁZALÉKODRÓL!

Semmiképpen ne hagyd elveszni adó 1%-odat, ezzel is tudod segíteni a

MAGYAR REPÜLÉSTÖRTÉNETI TÁRSASÁG munkáját.

Társaságunk célja, hogy szervezeti keretet nyújtson az egyetemes repüléstörténet, ezen belül a magyar katonai és polgári repülés valamint a sportrepülés történetét aktívan tanulmányozók számára. Megismertesse a légi közlekedési vállalatok történetét, valamint a repülőipari szervezetek, intézmények és a hadsereg légi egységeinek történelmét.

Elsődleges célunk a hazai repüléstörténeti anyagok felkutatása, összegyűjtése, rendszerezése, a nemzeti repüléstörténeti értékek, hagyományok megmentése és közkincsé tétele.

Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezz az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2019. május 20-áig az szja-bevallástól függetlenül is meg lehet tenni. A személyi jövedelemadó 1%-áról történő rendelkezés azért egyedülálló támogatási forma, mert nem von el pénzt a családi kasszától! Mivel adóznia minden magyar munkavállalónak kell, és a jövedelmünkből az APEH által elvont adórész közvetlenül már nem felhasználható számunkra, az adó 1% felajánlásával sok forint közvetlen felhasználásáról dönthetünk.

 

 

Tisztelt Támogatóink! Kedves Repülőbarátaink!

A MAGYAR REPÜLÉSTÖRTÉNETI TÁRSASÁG

Hungarian Aviation Historical Society

kéri repülőbarátait, szimpatizánsait,

hogy éljenek törvény adta lehetőségükkel és
személyi jövedelemadójuk 1%-ának nagylelkű felajánlásával
2019. évben támogassák társaságunkat.

Megtisztelő felajánlásukat ezúton is köszönjük!

A kedvezményezett neve: MAGYAR REPÜLÉSTÖRTÉNETI TÁRSASÁG

A kedvezményezett adószáma: 18057416-1-42